طرحی برای تالیف فرهنگ دو زبانه جامع برای مترجمان

۱. مقدمه
فرهنگهای دوزبانه را از دیر باز برای رفع نیاز های گوناگون تأليف می کنند و به این دلیل است که آنها را فرهنگهای دو زبانه عمومی می نامند و عمومی بودن این فرهنگها را امتیاز به شمار می آورند و این نکته را در مقدمه فرهنگها ذکر می کنند. به نظر می رسد چنین دیدگاهی نسبت به فرهنگ دوزبانه بیشتر مورد تأیید ناشران باشد تا فرهنگ نگاران. واقعیت این است که بین واقعیت بازار و نیازهای واقعی استفاده کنندگان فرهنگهای دوزبانه تعارضی وجود دارد. در سال ۱۹۶۷، شرکت کنندگان همایشی در باره فرهنگ نگاری این نکته را در قطعنامه همایش گنجاندند که “فرهنگ نگاران باید قبل از تألیف فرهنگ، استفاده کنندگان فرهنگ و نیازهای خاص آنها را دقیق تعریف و مشخص کنند. (279,1967 ,Householder) آنها به این نکته نیز اذعان داشتند که تألیف فرهنگی عمومی که بتواند پاسخگوی تمام نیازهای احتمالی استفاده کنندگان فرهنگ دوزبانه باشد در واقع غير ممكن است. هنوز هم فرهنگهای دوزبانه منتشر می شوند، اما مباحث نظری باعث شده برخی ناشرین تغییراتی در شیوه کار خود بدهند


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *