یک متن و چند ترجمه

مقدمه از علی صلح جو:
برنامه یک متن، چهار ترجمه برنامه خوبی است که مجله مترجم اجرا می کند. این بار آقای افشار از من خواستند که در آن شرکت کنم و پذیرفتم. تجربه نشان داده است که ترجمه های حاصل از این طریق، با هر تعداد مترجم، هرگز دو ترجمه یکسان به دست نمی دهد. این پدیده قابل تأمل است. این امر، در درجه اول، بر می گردد به میزان معلومات هریک از آن مترجمان از زبان مبدأ و مقصد. این تفاوت سبب می شود که برداشت هر مترجم از متن زبان مبدأ با برداشت مترجمان دیگر متفاوت باشد. حتی اگر دو مترجم برداشتی واحد از متن اصلی داشته باشند، چه بسا به هنگام ریختن آن در قالب واژگان زبان مقصد با هم یکسان نباشند. بنابراین، وقتی چند مترجم متنی را ترجمه می کنند، طبیعی است که ترجمه های گوناگونی تولید شود


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *