کارگاه ترجمه17(نگاهی به فرهنگ انگلیسی-فارسی هزاره)

همه این کارگاه اختصاص دارد به معرفی و بررسی فرهنگ انگلیسی – فارسی جدید هزاره، تألیف دکتر على محمد حق شناس، دکتر حسین سامعی و خانم نرگس انتخابی که با پشتیبانی مالی و فنی مؤسسه نشر فرهنگ معاصر پس از پانزده سال کار مداوم به مرحله انتشار رسیده است. اختصاص مطالب یک کارگاه تمام به بررسی یک کتاب، به جای مشکل گشایی های مرسوم، نیز تعجبی ندارد. کتاب های مرجع و فرهنگ ها از ابزارهای مورد استفاده هر مترجمی هستند و کارآمدی آن ها حتما بر کیفیت کار مترجمان تأثیر می گذارد، و ای کاش فرهنگ های موجود زودتر و بیشتر از اینها به محک نقد منصفانه و خالی از حب و بغض کشیده می شدند. بعضی از فرهنگ های زنده یاد سليمان حییم و دو آریان پور کاشانی تازه در این اواخر، چند دهه بعد از انتشار آن ها، موضوع یکی دو بررسی مقایسه ای بوده اند. و هستند بسیاری فرهنگ های رایج و پر فروش که بعد از چندین چاپ هنوز به زیر ذره بین سخن سنجان نرفته اند. کجایید ای سخن سنجان؟


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *