درباره فرهنگ هزاره

حییم، باطنی و حق شناس بدون تردید در تاریخ فرهنگ نگاری این بوم باقی خواهند ماند. با خطر کردن اقتصادی موسایی و با همت و شکیبایی این دو زبان شناس، فرهنگ نگاری ایران، بعد از حییم بزرگوار، دو گام بلند – هر گام در تکامل گام قبلی – برداشت. به نظر من همه مترجمان مشغول و آن عده که خود را آماده وارد شدن به گود ترجمه می کنند از داشتن این فرهنگ بی نیاز نیستند.
و من از این فرهنگ نامدار (با نام زیباری هزاره ) بیشتر تعریف شنیده ام تا انتقاد. در واقع، انتقاد روشن و ملموسی نشنیده ام (به استثنای مقاله رضی هیرمندی / خدادادی) و به نظر می رسد که برخی شبه انتقادها نیز بیشتر ناشی از نام خود حق شناس باشد: بزرگی نام حق شناس در عده ای انتظاری در حد هوا شدن فیل ایجاد کرده بود. بدون تردید، این فرهنگ، در حال حاضر، بهترین است


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *