تجربه ای در ترجمه شعر در داستان های کودکان

فکر می کنم یکی از مواردی که ترجمه شعر به شعر ضروری می شود، شعرهایی است که در داستانهای کودکان آمده، زیرا وزن و آهنگ و قافیه در این شعرهای اغلب ساده تأثیری عمده بر گوش و ذهن کودک می گذارد. من خود یادم هست در اغلب قصه هایی که در ایام کودکی می شنیدیم اغلب چند پاره شعری بود که گاه قصه گو آنها را به آواز می خواند.
هفت هشت سال پیش فرصتی یافتم تا این کار را برای اولین بار تجربه کنم. دوست مترجم من آقای جمشید نوایی کتاب قصه های برادران گریم را ترجمه کرده بود و برای ترجمه شعرهای این کتاب از من یاری جست. تعداد شعرها زیاد بود شاید در حدود هفتاد پاره شعر می شد.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *