گفتاری در باب امکان ترجمه ماشینی

ترجمه، انتقال از کالبدی است به کالبد دیگر. دو کالبد است و یک روح. در هر دو کالبد یک حقیقت بیش نیست. وقتی معنا در قالب لفظ منتقل می شود گویی که تناسخ روی می دهد. اما تا چه حد این انتقال ممکن است و چیره دست ترین مترجمان تا کجا می توانند معنا را به درستی انتقال دهند، جای بحث و تامل دارد. اگر مترجم در فرآیند ترجمه می توانست معنا را انتقال دهد و نه لفظ را، هیچ تردیدی در حفظ امانت باقی نمی ماند و خوانندگان زبان مبدا و مقصد از خواندن متن یک چیز می فهمیدند. در ترجمه هدف اصلی انتقال لفظ نیست، انتقال معناست. لفظ وسیله است و معنا هدف.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *