درباره ترجمه به زبان غیر مادری

در مباحث نظری ترجمه شناسی، موضوع ترجمه به زبان غیر مادری کمتر مورد بحث واقع می شود. در کار عملی ترجمه به خصوص در سطح حرفه ای نیز مترجمان معمولا به زبان غیر مادری ترجمه می کنند. با این حال کسانی که با ماهیت کار عملی ترجمه آشنا نیستند و از دور دستی بر آتش دارند بین ترجمه به زبان مادری و ترجمه به زبان غیر مادری تفاوت چندانی قایل نیستند و به تعبیر زبان شناسان تسلط زبانی را امری دوسویه می دانند و گمان می کنند مترجمی که می تواند از زبان خارجی به زبان مادری ترجمه کند، عکس آن را هم می تواند. اهل نظر به خوبی می دانند که چنین نیست. نیومارک (۱۹۸۸) می گوید: ترجمه به زبان مادری تنها راهی است که می توان روان و دقیق ترجمه کرد و حداکثر تأثیر را ایجاد کرد ترجمه به زبان مادری در اروپا و به خصوص در انگلستان به صورت اصلی اخلاقی مطرح است. سازمانهای ترجمه از مترجمان انتظار دارند که به زبان غیر مادری ترجمه کنند.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *