نقدی بر نام یک کتاب!

سالها پیش نگارنده در مقدمه و حواشی ترجمه ای یادآور شد که در ترجمه نباید همیشه ضبط پیشین نامها و برابرهای اسامی آثار را درست فرض کرد. بسیار پیش می آید که مترجمی در زمانی به علت عدم دسترسی به منابع کافی از ترجمه صحیح نام اثری (اعم از کتاب و فیلم و تابلو و غیره) عاجز می ماند و ناگزیر به حدس و گمان متوسل می شود. مترجمان در ترجمه آثار نباید بنا را بر صحت نامهای پیشین بگذارند. باید خود رأسا در پی ترجمه عنوان آثار برآیند و لااقل به ترجمه های پیشین با تردید بنگرند مگر آنکه صحت آنها برای خودشان به اثبات رسیده باشد و یا نام این ترجمه ها مکرر در منابع معتبر به کار رفته باشد.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *