ترجمه، آموزش زبان و تربیت مترجم

۱. مقدمه
هدف این مقاله بررسی جایگاه ترجمه در دو برنامه آموزش زبان و تربيت مترجم در مقطع کارشناسی است. آیا از ترجمه در تدریس یا تقویت مهارتهای دیگر می توان کمک گرفت؟ آیا دروس ترجمه در برنامه آموزش زبان با هدف تربيت مترجم گنجانده شده یا در این دروس ترجمه وسیله ای کمکی در جهت تقویت دانش زبانی زبان آموزان (proficiency) می باشد؟ در صورت دوم چگونه میتوان از ترجمه به عنوان وسیله ای کمکی استفاده کرد؟ آیا اساسا تربيت مترجم حرفه ای در مقطع کارشناسی ممکن است؟ تربيت مترجم حرفه ای چه شرایط و لوازمی می طلبد و اشکالات برنامه موجود تربيت مترجم چیست؟ اینها برخی سؤالاتی هستند که در این مقاله به تفصیل یا به اجمال مورد بحث قرار میگیرند.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *