نقدی بر فرهنگ 6 جلدی پیشرو آریان پور

فرهنگ کامل انگلیسی – فارسی تأليف مرحوم عباس آریان پور کاشانی در سال 1342 در ۵ جلد به چاپ رسید. مأخذ اصلی این فرهنگ The Shorter Oxford Dictionary و مأخذکمکی آن Webster’s New International Dictionary بود. ناشر، این فرهنگ را که از حیث کثرت مدخل ها در زمان خود و تا سالها پس از آن بی رقیب بود به رغم کاستی ها و خطاهای آشکارش از نظر علمی و فرهنگ نویسی بدون هیچ تجدید نظری بارها و سالها منتشر کرد. در واقع استقبال عامه از فرهنگ ۵ جلدی و موفقیت تجاری آن مرهون دو چیز بود، یکی بی رقیب بودن آن و دیگری “کامل” بودن دکتر منوچهر آریانپور کاشان آن. فرهنگ ۵ جلدی در مدت ۳۵ سال فقط زینت بخش قفسه ها نبود بلکه هر چند در بسیاری از موارد جستجوگر را گیج و گمراه کرده، در غالب موارد مرجعی راهگشا بوده. پس، برای ادای دین به مؤلف و دفاع از این فرهنگ باید گفت که این فرهنگ در زمانی نوشته شده که بسیاری از علوم بخصوص علوم انسانی فرهنگ های تخصصی دوزبانه نداشته اند و بدیهی است اعتبار فرهنگ های جامعی مثل فرهنگ ۵ جلدی تاحدی به اعتبار فرهنگ های تخصصی بستگی دارد که از آنها تغذیه می کند.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *