بیانیه انجمن مترجمان آلمان

انجمن مترجمان آلمان در سالهای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۳ در گردهمایی با عنوان تربيت مترجم حرفه ای برگزار کرد. در این دو گردهمایی موضوع اصلی بحث این بود که آیا برنامه های موجود تربيت مترجم می تواند نیازهای دنیای حرفه ای ترجمه را برآورده کند یا خیر. انجمن کمیته ای با عنوان کمیته هماهنگی تعیین کرد تا این موضوع را دقیق تر تحقیق و تحلیل کرده پیشنهاداتی ارائه کند. کمیته هماهنگی متشکل از مترجمان حرفهای، نمایندگان مؤسسات دولتی و شرکتهای تجاری و صنعتی و نیز متخصصان آموزش ترجمه بود.این کمیته پس از ده جلسه بحث و تبادل نظر بیانیه زیر را صادر کرد و در 4 سپتامبر ۱۹۸۶ آن را به ریاست انجمن تسلیم کرد. بیانیه بلافاصله پس از انتشار با استقبال بسیار روبرو شد و به چندین زبان ترجمه شد. پس از انتشار بیانیه، کمیته ای تعیین شد تا بر حسن اجرای مفاد بیانیه نظارت کند. طرح گسترده POSI که هدف آن ایجاد هماهنگی در برنامه های تربیت مترجم دانشگاههای سراسر اروپاست مبتنی بر این بیانیه است. هر چند در اجرای طرح POSI بنابر دلایلی از جمله وحدت در آلمان، تأکید بیشتر بر کامپیوتر به عنوان ابزار ترجمه و اهميت فزاینده واژگان فنی، در مفاد بیانیه تجدید نظر شده است، اما بیانیه هنوز هم سندی ارزشمند محسوب میشود. این بیانیه که به منظور ایجاد رابطه ای معقول میان آموزش ترجمه و نیازهای دنیای حرفه ای ترجمه نوشته شده، می تواند الهام بخش برنامه های تربیت مترجم در هر کشوری قرار بگیرد. آنچه در زیر می آید ترجمه بخش اعظم این بیانیه است.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *