سرقت آشکار

چندی پیش در یکی از کتابفروشیهای روبروی دانشگاه تهران مشغول تماشای کتابها بودم که
چشمم به کتابی افتاد با این مشخصات:

Principles and Theories of Translation

Prepared and Compiled by S. Khonsari, A. Baradaran

Islamic Azad University

از آنجایی که یکی از مشغولیتهای ذهنی اینجانب در بیست سال گذشته موضوع ترجمه و نظریه های مربوط به آن بوده، با شوق کتاب را از قفسه برداشتم و به بررسی بیشتر پرداختم.من که تقریبا تمام قلمزنان این رشته را در ایران می شناسم، با دیدن دو نام جدید – عبدالله برادران و ثریا خوانساری – در مقام مؤلف كتاب قدری از شوقم کاسته شد، اما بلافاصله این پیشداوری بی پایه را از خود دور کردم و به درون کتاب رفتم. شکل و شمایل ظاهری کتاب – مقدمه نویسی، حروفچینی و پاراگراف بندی – دوباره مرا به برداشت قبلی خود نزدیک کرد، اما چون وجود کالاهای خوب در بسته بندیهای بد نیز برایم بی سابقه نبود، بنا را بر خوش بینی گذاشتم و به مطالعه قسمت هایی از کتاب پرداختم.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *