«پیر» در ترجمه کلارک از دیوان حافظ

از دشواری ترجمه شعر حافظ به زبانهای دیگر بسیار گفته اند و شنیدیم و خوانده ایم. آنچه در پی خواهد آمد حاصل تلاش یکی از خوانندگان مترجم است و شاهدی بر آنچه تاکنون گفته اند. در اینجا ابیاتی از حافظ که واژه «پیر» به معنای مرشد و راهبر در آنها به کار رفته با ترجمه انگلیسی آنها به قلم اچ. ویلبر فورس کلارک استخراج شده است. البته گردآورنده به هنگام گزینش دامنه کار را وسیعتر گرفته اند و در هر جاکه واژه پیر، حتی به صورت صفت یا در ترکیباتی چون پیرانه نیز آمده، بیت را نقل کرده اند. این موارد را حذف نکردیم. برخی از خطاهای مترجم را که به معنای شعر سخت لطمه زده یا آن را یکسره بی معنی
کرده در پانوشت یاد آور شده ایم.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *