استراتژی های ترجمه

لارنس ونوتی نظریات جنجال برانگیز خود درباره ترجمه و روشهای آن را به طور مبسوط در کتاب “نامرئی بودن مترجم” توضیح داده است. در این کتاب و نوتی تاریخ ترجمه غرب از قرن هفدهم تا عصر حاضر را تحلیل می کند و نشان می دهد که چگونه فصاحت و روانی بر سایر استراتژی های ترجمه غلبه داشته و مترجمان پیوسته کوشیده اند خود را در ترجمه پنهان کنند و البته این کار به قیمت از دست دادن ویژگی های زبانی متن مبدأ و تحریف ارزشهای فرهنگی آن بوده است. برای آن که خوانندگان مترجم با نظرات لارنس ونوتی درباره ترجمه و روشهای ترجمه بیشتر آشنا بشوند و گفتگوی ما با ایشان سودمندتر باشد، مقاله کوتاه زیر را که به قلم خود ایشان است در اینجا می آوریم. ونوتی در اصل این مقاله را برای دایرة المعارف ترجمه (زیر چاپ) نوشته است


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *