ترجمه هایی از “پل میرابو” آپولینر

شعر معروف “پل میرابو” اثر گیوم آپولینر (۱۹۱۸- ۱۸۸۰) سالها پیش (احتمالا در دهه ۱۳۳۰) با ترجمه زنده یاد دکتر پرویز خانلری در مجله سخن منتشر شد. چنان که می بینیم آن زنده یاد قالبی موزون برای ترجمه شعر برگزیده و کوشیده است متن شعر را تا حد امکان بدون حذف یا افزودن، در آن قالب بگنجاند. ترجمه دیگری از این شعر را شاعر معاصر م. ع. سپانلو در کتاب گیوم آپولینر در آئینه آثارش به دست داده است. سپانلو در توضیح روش خود در ترجمه اشعار آپولینر می گوید: من بر آنم که ترجمه شعر درحقیقت خلاقیتی جداگانه می طلبد. به یک تعبیر ترجمه شعر تسعیر واژگان از زبانی به زبان دیگر نیست، یعنی ریال نمی دهیم که فرانک بگیریم، بلکه نوعی دادوستد تهاتری است، مثلا الماس میگیریم و پرند میدهیم. نمود موفق چنان ترجمه ای را در خلاقیت مشهور، فیتزجرالد براساس رباعیات خیام می توانیم دید…


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *