ترجمه جملات مجهول انگلیسی به فارسی و حرف اضافه BY در این جملات

از روزگاری که ترجمه فارسی متون اروپایی در کشور ما رسم شده واژه ها و تعبیرات و ترکیباتی از زبانهای اروپایی . خاصه انگلیسی و فرانسه – به زبان ما راه یافته که نه با طبع زبان فارسی سازگار است و نه غالبا مفهوم صحیحی را القا می کند. این موضوع خود بحث جداگانه ای می طلبد؛ بیان علل ورود این گونه واژه ها و تعبیرات و ترکیبات نیز به مقاله ای جدا نیاز دارد.

یکی از این واژه ها که امروزه از رادیو و تلویزیون به گوش می رسد و در برخی روزنامه ها، کتب درسی و داستانی به چشم می آید واژه “توسط” مضاف به اسم است در جملات مجهول، که گاهی “وسیله” مضاف به اسم و در این اواخر تركيب “از سوی” مضاف به اسم نیز به جای آن به کار می رود.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *