کارگاه ترجمه (۵)؛ بعضی از خطاهای رایج در ترجمه به انگلیسی

جمع‌آوری مطالب کارگاه حاضر از چند سال پیش شروع شد. یک روز در یکی از خیابان‌های مشجّر شمال تهران قدم می‌زدم و جلوی یک فروشگاه بزرگ اتوموبیل دو سه دقیقه مکث کردم. تماشای اتوموبیل‌های نو و برق‌انداختهٔ داخل فروشگاه آن‌قدر توجهم را جلب نکرد که تابلو فروشگاه و ترجمهٔ انگلیسی آن. اسم مغازه (نمایشگاه اتوموبیل فلان) را، ترجمه کرده بودند «So and so’s Car Exhibition». ترجمهٔ «نمایشگاه» به «exhibition» در این مورد خاص به نظرم درست نیامد. به واژهٔ «exhibition» بیشتر در ارتباط با نمایشگاه‌های هنری برخورده بودم. بعد به راه خود رفتم و از آن پس به هر فروشگاه اتوموبیلی برمی‌خوردم به اسم مغازه و برابر انگلیسی آن توجه می‌کردم و با تعجب می‌دیدم که باز هم در تمام موارد از واژه‌های نمایشگاه و «exhibition» استفاده شده است.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *