بعضی از خطاهای رایج در ترجمه به انگلیسی

جمع آوری مطالب کارگاه حاضر از چند سال پیش شروع شد. یک روز در یکی از خیابان های مشجر شمال تهران قدم می زدم و جلوی یک فروشگاه بزرگ اتوموبیل دو سه دقیقه مکث کردم. تماشای اتوموبیل های نو و برق انداخته داخل فروشگاه آنقدر توجهم را جلب نکرد که تابلو فروشگاه و ترجمه انگلیسی آن. اسم مغازه (نمایشگاه اتوموبیل فلان) را، ترجمه کرده بودند So and so’s Car Exhibition. ترجمه «نمایشگاه» به exhibition دراین مورد خاص به نظرم درست نیامد. به واژه exhibition بیشتر در ارتباط با نمایشگاه های هنری بر خورده بودم. بعد به راه خود رفتم و از آن پس به هر فروشگاه اتوموبیلی بر می خوردم به اسم مغازه و برابر انگلیسی آن توجه می کردم و با تعجب می دیدم که باز هم در تمام موارد از واژه های نمایشگاه و exhibition استفاده شده است.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *