نقد کتاب(فرهنگ معاصر)

در گذشته وقتی دانشجویان از من می پرسیدند کدام فرهنگ دو زبانه را توصیه میکنم، در می ماندم. از دو فرهنگ موجود در بازار، یکی روز آمد نیست و دیگری به سبب اشکالات متعدد، گاه بیش از آنکه کمک کند مایه گیجی و گمراهی است. همین جا لازم است از زحمت مؤلفان آن فرهنگ ها که سال ها نیازهای پژوهندگان زمان خود را برآورده کرده اند و مبنایی برای فرهنگ های بعد از خود بوده اند تشکر کنیم. بخصوص کار ارزنده مرحوم حییم که فضل تقدم دارد در خور یادآوری و تجلیل است. متأسفانه این فرهنگ ها سال ها بی آنکه تجدید نظری در محتوای آن ها صورت بگیرد به دلیل خالی بودن عرصه مرتب به چاپ می رسیدند و برخی حتی قبل از چاپ پیش فروش می شدند.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *