خبرهای کوتاه از جهان ترجمه(از گوشه و کنار)

  • پای درد دل مترجم حرفه ای
    چندی پیش، آقای راجر، رئیس شرکتی که سابقا به عنوان مترجم در آنجا کار می کردم به من تلفن زد. این شرکت را مدت ها پیش با این هدف که برای خودم مستقل کار کنم ترك كرده بودم و تماس من با آقای راجر قطع شده بود. آقای راجر می گفت احتمال دارد قراردادشان را با شرکتی که سابقا كارهای ترجمه آن ها را من انجام می دادم تمدید کند و می خواست بداند حاضرم دوباره با آن ها همکاری کنم. از پیشنهاد آقای راجر استقبال کردم و باتوجه به کسادی بازار و روابط قدیم کمترین قیمت ممکن را برای هر کلمه پیشنهاد کردم. آقای راجر مکثی کرد. معلوم بود که دارد محاسبه می کند. بعد پرسید: «حرف اضافه و حرف تعریف را هم کلمه به حساب می آوری؟» من هم بلافاصله و جدی گفتم : می توانم آنها را به حساب نیاورم به شرط اینکه در ترجمه هم حذفشان بکنم.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *