گزیدهٔ کتاب و مقالات ترجمه ۵ (طرحی کلی پیرامون اصول و ضوابط حاکم بر ترجمه و پژوهش و آموزش آن در دانشگاه)

تعریف ترجمه
ترجمه را به انتقال و ارائهٔ پیام از زبان مبدأ در قالب زبان مقصد تعبیر می‌کنیم. این تعریف در ظاهر ساده و بدیهی جلوه می‌کند. اما اگر درون آن را بشکافیم به رازهای نهفتهٔ فراوانی، که بر بسیاری از ما پوشیده‌اند پی می‌بریم. پیام معنا، منظور، مقال و متفرعات آن را در بر می‌گیرد. قالب یا صورت به کلیهٔ ویژگی‌های صوتی، لغوی، دستوری (صرفی و نحوی) و متنی (ازجمله انسجام ) اطلاق می‌گردد. از لفظ معنا در اصطلاح عام بیشتر، همان پیام مستفاد می‌شود. ما هم بر‌حسب عرف و یا طبق کاربرد بعضی از زبان‌شناسان آن را در همین معنا به کار می‌بریم.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *