گزیده کتاب و مقالات ترجمه5(طرحی کلی پیرامون اصول و ضوابط حاکم بر ترجمه و پژوهش و آموزش آن در دانشگاه)

تعریف ترجمه
ترجمه را به انتقال و ارائه پیام از زبان مبدأ در قالب زبان مقصد تعبیر می کنیم. این تعریف در ظاهر ساده و بدیهی جلوه می کند. اما اگر درون آن را بشکافیم به رازهای نهفته فراوانی، که بر بسیاری از ما پوشیده اند پی می بریم. پیام معنا، منظور ، مقال ” و متفرعات آن را در بر می گیرد. قالب با صورت به کلیه ویژگیهای صوتی لغوی “دستوري”(صرفی و نحوی ) و متنی ” (از جمله انسجام ) اطلاق می گردد. از لفظ معنا در اصطلاح عام بیشتر، همان پیام مستفاد می شود. ما هم بر حسب عرف و یا طبق کاربرد بعضی از زبان شناسان آن را در همین معنا به کار می بریم.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *