کتاب شناسی جهانی ترجمه های قرآن مجید

World Bibliography of Translations of the Meanings of the Holy Our’an,-Printed Translations : 1515-1980. Istanbul. Organisation of Islamic Conference, Research center for Islamic History, Art and Culture, 1986. XCIX+ 880+ 3App.
هرگونه تحقیق جدی و جامعی در زمینه ترجمه های قرآن مجید به زبانهای غیر عربی، موکول به تدارک کتابشناسی کاملی از این ترجمه هاست. اما، تا این اواخر، جز چند کتابشناسی محدود و مختصر از ترجمه های قرآن مجید به برخی زبان ها، اثر کامل و جامعی در این زمینه انتشار نیافته بود.

کتابشناسی جهانی ترجمه های قرآن مجید نخستین کتابشناسی جامع و جهانی ترجمه های چاپ شده قرآن مجید به همه زبان های غیر عربی است. این کتابشناسی توسط عصمت بینارق و خالد ارن، دو تن از کتابشناسان ترک فرآهم آمده استو در سال 1986 میلادی 1365 شمسی توسط  مرکز تحقیقات تاریخ، هنر و فرهگ اسلامی وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی در استانبول انتشار یافته.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *