معرفی ترجمه‌های برگزیده؛ تام جونز

ا- مقدمه
فیلدینگ می‌گوید: «هیچ شاخه‌ای از نقد به‌اندازهٔ نقد سبک نیاز به دانش و عقل سلیم ندارد، حال‌آنکه هر خواننده دربارهٔ سبک اثری که می‌خواند، بی‌محابا حکمی صادر می‌کند.» هدف ما در اینجا تحلیل سبک تام جونز نیست. شناخت تحلیلی عناصر تشکیل‌دهندهٔ سبک، چنان‌که فیلدینگ خود به آن اشاره می‌کند، کاری است دشوار، اما این شناخت خاصه برای منتقد ادبی و مترجم بسیار ضروری است. در این بخش ضمن اشاره به برخی ویژگی‌های کلی سبک تام جونز در پی نشان دادن این نکته‌ایم که مترجم متون ادبی باید دانشی فراتر از کلمه داشته باشد و عناصر و ظرایف متن را، خاصه متنی که سبک در آن اهمیت معنایی خاصی دارد، درک کند. در خلال بحث بخش‌هایی از ترجمهٔ تام جونز را مثال می‌آوریم و نشان می‌دهیم که مترجم ما با شناختی عمیق و همه‌جانبه از متن دست به ترجمهٔ آن زده است و اگر غیر از این می‌بود چه بسا مترجم نه‌تنها زیبایی متن را از بین می‌برد، بلکه ظرایف زبانی و در موارد بسیاری مقصود نویسنده را درک نمی‌کرد و لاجرم به تناقض‌گویی دچار می‌شد.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *