آیا مترجمان می‌توانند ما را نجات دهند؟

چرا ترجمه می‌کنیم؟ چه چیزی را باید ترجمه کنیم؟ چه چیزی را نباید ترجمه کنیم؟ نقش فرهنگی ترجمه چیست؟ آیا مترجمان می‌توانند ما را نجات دهند؟ آیا مترجمان اصولاً چنین رسالتی دارند؟ ترجمه نسبت ما با «دیگری» را چگونه برقرار می‌کند؟ نکند مترجمان ما را به‌ بیراهه ببرند؟ نکند خودشان هم نمی‌دانند چه می‌کنند؟ از همان آغاز ترجمه از زبان‌های اروپایی به فارسی، متولیان ترجمه از ناصرالدین‌شاه گرفته تا اعتماد­السلطنه و از مترجمان دارالترجمه همایونی گرفته تا مترجمان مستقل از نهادهای حکومتی هرکدام برای ترجمه رسالتی قائل بودند. رسالتی که ناصرالدین‌شاه برای ترجمه قائل بود عبارت بود از آگاه‌کردن پادشاه از اخبار جهان و در نتیجه انجام اقدامات لازم جهت حفظ سلطنت.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *