تحلیلی بر سبک ترجمۀ پرویز داریوش

پرویز داریوش از پرکارترین، «دقیق‌ترین» و متنوع‌کارترین مترجمان ایرانی است که به مدت پنج دهه، از دهۀ 1330 تا دهۀ 1370 فعال بوده است. دربارۀ سبک ترجمۀ داریوش اظهارنظرهای متفاوتی شده است: برخی به اغلاطی در ترجمه‌هایش اشاره کرده‌اند. برخی زبان ترجمۀ او را زبانی دشواریاب و التقاطی یافته‌اند، برخی سبک ترجمه‌اش را در بعضی ترجمه‌هایش پسندیده و در بعضی دیگر نپسندیده‌اند. برخی هم جمله‌هایی از بعضی ترجمه‌های او را بیرون کشیده و گفته‌اند غلط یا غیرفارسی هستند. البته حساب اغلاط از سبک جداست و غلط در کار همۀ مترجمان پیدا می‌شود، بخصوص در کار مترجمان دهۀ 1330 یا 1340، یعنی زمانی که هنوز ویرایش باب نشده بود، و خوانندگان به دنیای بستۀ مترجمان راه نداشتند و اینترنت هم هنوز نیامده بود و افرادی که می‌توانستند در فهم متون به مترجم کمک کنند بسیار نادر بودند. سخن ما در این مقاله محدود به سبک پرویز داریوش است چون معتقدیم فرق اساسی میان مترجمان در سبک آنهاست.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *