تاریخ دریافت اولیه اگزیستانسیالیسم سارتری (1324-1332)

در شمارة پیشین موضوع «تاریخ دریافت» را مطرح کردیم و گفتیم که بررسی تاریخ دریافت گفتمان‌ها به ما کمک می­کند که دریابیم که گفتمان­های معاصر را چگونه و چرا به جامعة خود وارد کرده‌­ایم؟ درک و دریافت ما از این گفتمان­ها بر چه بنیان­های فلسفی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی استوار بوده است؟ دریافت ما از این گفتمان­ها چگونه در شرایط مختلف سیاسی و اجتماعی تغییر کرده است؟ نسبت این گفتمان­ها با گفتمان­های بومی و وارداتی پیشین که جایگاهی مشابه گفتمان­های بومی پیدا کرده­اند چگونه است؟ و نهایتاً اینکه این گفتمان­ها را در خدمت چه اهداف سیاسی و اجتماعی به‌کار گرفته­ایم؟ در شمارة حاضر تاریخ دریافت اولیه یکی از این گفتمان­های معاصر را به عنوان نمونه مورد بررسی قرار خواهیم داد. مقالة حاضر گزارشی از بخشی از پایان­نامة نگارنده با عنوان «دریافت گفتمان اگزیستانسیالیستی در ایران با تکیه بر نقش ترجمه» است که سعی نموده تا با استفاده از  لنز ترجمه، روایتی از سهم یکی از این گفتمان­های دوران­ساز، یعنی گفتمان اگزیستانسیالیستی، در مناسبات قدرت و عرصة سیاسی-اجتماعی و روشنفکری قبل از انقلاب 1357 به دست دهد.

 


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *