شکفتن فارسی در هوای ترجمه: نگاهی به سبک ترجمه عبدالله توکل

در این مقاله به بررسی شیوه ترجمه مترجم ادبی عبدالله توکل (۱۳۰۳-۱۳۷۸) می‌پردازیم ولی مقاله هدف کلی‌تری را دنبال می‌کند. هدف این است که پس از بررسی شیوه کار مترجمان مختلف که در دوره خاصی ترجمه می‌کرده‌اند (دهه بیست تا دهه پنجاه)، در نهایت به تصویری روشن از عادتواره حرفه‌ای مترجمان دست یابیم. بدون اطلاعات دقیق به دست آمده از تحلیل ترجمه مترجمان سرشناس این دوره نمی‌توان به شیوه هنجار در ترجمه دست یافت. فقط با داشتن این اطلاعات است که می‌توان گفت که اصلا شیوه هنجاری در ترجمه وجود داشته یا فردیت مترجمان شیوه کار آنان را تعیین می‌کرده است. بدین ترتیب تحقیق حاضر جزیی از مجموعه‌ای تحقیقات تاریخی ترجمه است که ترجمه را در بافت، تاریخ و سنت آن بررسی می‌کند. در این تحقیق با ذکر نمونه‌هایی از یکی از ترجمه‌های عبدالله توکل، اوژنی گرانده، ویژگی‌های عمده سبک ترجمه‌اش را نشان می‌دهیم و از خلال این ویژگی‌ها تلاش می‌کنیم به درک او از مفهوم ترجمه برسیم.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.