دو سنت ترجمه ادبی در ایران

در این مقاله نویسنده پس از تعریف سنت ترجمه، مدعی می‌شود که در ایران دو سنت ترجمه در کار هستند: یکی سنتی که پیشگامان ترجمه در دوره قاجار آن را بنا نهادند و ادامه‌دهندگان راه پیشگامان در دهه‌های بیست تا پنجاه آن را به کمال رساندند و دیگری سنتی که پس از انقلاب شکل گرفته است. این دو سنت، به اعتقاد نویسنده، براساس دو پارادایم متفاوت شکل گرفته است. نویسنده پس از توصیف این دو پارادایم، ویژگی‌های هریک از دو سنت را به تفصیل توصیف می‌کند.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.