فردیت مترجم و تأثیر آن بر شیوه ترجمه او

در این نوشتار، به بررسی فردیت مترجم و تأثیر آن بر شیوه ترجمه او می‌پردازیم. مترجم مورد نظر ما میر‌شمس‌الدین ادیب سلطانی و ترجمه او از هملت می‌باشد. نخست با ارائه پیشینه‌ای از زندگی ادیب سلطانی، عادتواره شخصی وی را توصیف می‌کنیم. سپس با تحلیل نمونه‌هایی از ترجمه هنجار‌شکن او می‌کوشیم بین عادتواره و شیوه ترجمه اش ارتباطی بیابیم. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که علائق، سابقه حرفه‌ای، گستره دانش زبانی، تحصیلات و جریان‌های فکری مجموعاً عادتواره‌ای را در مترجم شکل داده‌اند که ترجمه‌هایش را به سوی آشنایی‌زدایی هدایت می‌کند.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *