فکر و خیال های یک مترجم

فکرهایی را که در ذهن من مترجم موج میزند بی نظم و ترتیب بر قلم جاری می کنم:

شک و اطمینان

رضا سید حسینی می گفت در حال ترجمه اگر یک درصد به چیزی شک کردید بدانید که به احتمال ۹۹ درصد درست شک کرده اید. این اتفاق برای من بارها رخ داده. طبیعتا کار من شکاک سخت میشود و مدام ناگزیرم به فرهنگ های لغت رجوع کنم تا مطمئن شوم. اما وقتی که مطمئن میشوم و معادل درست را به کار می برم، لذتی می برم که از حدس زدن و باری به هر جهت پیش رفتن، هرگز نمی برم.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *