کتاب شناسی کریم امامی

الف: کتاب های فارسی
۱. آشنایی با هنر آفریقا. گردآوری و تدوین مطالب: کریم امامی با همکاری پروژه دانشور کاجی نویسندگان: جمشید بهنام و… دیگران. تهران. سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران، انتشارات سروش. ۱۳۵۶
٢. از پست و بلند ترجمه. هفت مقاله. دوره دو جلدی. تهران، انتشارات نیلوفر. چاپ اول جلد اول ۱۳۷۲. چاپ اول جلد دوم به تدوین عبدالحسین آذرنگ و مژده دقیقی ۱۳۸۵.
٣. اردشیر (عنوان دیگر گزیده ای از آنچه درباره اردشیر محصص نوشته اند.). تهران. کتاب نمونه ۱۳۵۱.
۴. آپارتهید. گردآورنده: الکس لاگوما. ترجمه: کریم امامی. تهران. خوارزمی ۱۳۶۰.
۵. انسان و فضا. نوشته: آرتور سی کلارک و سردبیران لایف. ترجمه: کریم امامی. تهران. روزن ۱۳۴۹.
۶. از مصاحبت آفتاب: زندگی و شعر سهراب سپهری (تاملات و جستجوهایی در شعر سهراب سپهری). گردآورنده: کریم امامی و کامیار عابدی به همراه کتاب شناسی کامل سهراب سپهری تهران. نشر روایت ۱۳۷۵.
۷. اسکات فیتزجرالد. نوشته: چارلز.ای، شین. ترجمه: کریم امامی. تهران. سمر: دفتر ویراسته.۱۳۷۲
۸. اصفهان نهان دل من. آثار آبرنگ آلن بایاشی. متن فرانسه حامد فولادوند. ترجمه انگلیسی کریم امامی. تهران. فرهنگسرا یساولی ۱۳۷۴.
۹. ایرانعکس های نیکول فریدنی. مقدمه فارسی: کرامت الله افسر. ترجمه انگلیسی کریم امامی. ترجمه فرانسه حامد فولادوند. ترجمه آلمانی پوراندخت پیرایش و محمود حسینی زاد. تهران. فرهنگسرای یساولی۱۳۷۳.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *