دست مریزاد

شادباش به صاحب امتیاز و مدیر مسئول و دبیران و همکاران نشریه مترجم. درست در همین سالی که بیست سالگی نگاه نو به پایان می رسد مترجم نیز بیست ساله شده و این شادی من را مضاعف کرده است. با تمام وجود احساس می کنم که بیست سال پایداری و بیست سال تدارک مقاله و بیست سال ایستادن کنار ویراستاران و حروف نگاران و نمونه خوانان و طراحان و صفحه آرایان و بعد هم لیتوگرافی و چاپ و صحافی و توزیع و دست آخر هم دویدن به دنبال وصول کردن پولمجله های فروخته شده یعنی چه. و بعد هم داستان های بیمه و مالیات که تمامی ندارد. خواننده مجله البته اینها را نمی داند، ضرورتی هم ندارد که بداند، ولی آنها که اهل فن هستند اینها را درک می کنند و هر بار که مترجم تازه ای روی میزشان می آید به باعث و بانیان درود می فرستند و دست به دعا برمی دارند که شماره تازه دیگری هم در کار باشد.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *