نمایه مترجم

از شماره اول (بهار ۷۰) تا شماره بیستم (زمستان ۷۴)

مقاله (تأليف /ترجمه)

١- نام و موضع معرفتی حوزه تحقیقات ترجمه. جیمز هولمز /سید محمدرضا هاشمی. شماره اول، ص ۵.

۲- تأملی در معیارهای ترجمه. فان زونگ ینگ /على خزاعی فر. شماره اول، ص ۱۵.

٣- مترجم و كلمه. پل کوبمول /ایرج رزاقی. شماره اول، ص ۴۳.

4- فرهنگ اصطلاحات ترجمه. على خزاعی فر.

– ترجمه معکوس، ترجمه ارتباطی – ترجمه معنایی. شماره اول، ص ۴۳.

– ابهام. شماره دوم، ص ۲۹

– تکنیکهای هفتگانه ترجمه (بخش اول). شماره سوم، ص ۲۳.

 – تکنیکهای هفتگانه ترجمه (بخش دوم ). شماره چهارم، ص ۳۷.

– معنی اولیه و معانی ثانویه. شماره پنجم، ص ۳۵.

– میل ترکیبی کلمات. شماره ششم، ص 19.

– توازن. شماره هشتم (زمستان ۷۱)، ص ۳۳.

– جملات هسته ای . شماره های سیزدهم و چهاردهم (بهار و تابستان ۷۳ در یک مجلد)، ص ۱۳.
– واحد ترجمه، شماره پانزدهم ، ص ۲۰.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *