چون جمع شد معانی

در آثار برجستهٔ فاکنر، عنوان نقشی اساسی دارد و بیشتر اوقات مأخوذ از اثر ادبی یا آواز سیاه‌پوستان (Blues) است. به‌عنوان نمونه، خشم و هیاهو، یا درست‌تر، غوغا و خشم (The sound and the fury)، برگرفته از آخرین حدیث نفس مکبث است. تصاویر و تعابیر نقل‌نشدهٔ این حدیث نفس – زندگی در قیاس با سایهٔ پوینده، با بازیگر بینوایی که ساعتی را بر صحنه می‌خرامد و می‌خروشد، با افسانه‌ای که از زبان ابلهی گفته می‌آید پر از غوغا و خشم – با موضوع و مضمون و احوال اشخاص داستان عجیب پیوند دارد. ازجمله اینکه بخش نخست رمان از زبان ابلهی روایت می‌شود. بخش دوم اختصاص به کونتین دارد که سایهٔ پوینده‌ای بیش نیست. کدی، بااینکه هیچ بخشی از رمان به وی اختصاص نیافته است، مانند سایه یا روح سرگردان در ذهن و دل آدم‌های دیگر داستان حضور دارد. و حدیث نفس جیسن شرح مفصلی از خرامیدن‌ها و خروشیدن‌های بی‌حاصل اوست. یا عنوان اثر برجستهٔ دیگر فاکنر «Go Down, Moses» مأخوذ از مصرع نخست یکی از آوازهای سیاه‌پوستان است.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *