ترجمه ای بی نظیر و بی سابقه

با سلام به همه خانمها و آقایان در باب ترجمه جناب آقای پیروز سیار بدون ذره ای مبالغه عقیده خود را عرض می کنم که در زمینه ترجمه متون مقدس به زبان فارسی، کار جناب آقای سیار در ترجمه عهای جدید کاری است بی نظیر و بی سابقه و به صورت بارز و شاخصی نسبت به همه کارهایی که در زمینه ترجمه متون مقدس به زبان فارسی صورت گرفته سر آمدی و برتری دارد. هم ترجمه قرآن به زبان فارسی، هم ترجمه اوپانیشادها، بهگودگیتا، مهابهاراتا در آیین هندو، ترجمه مه پده در آیین بودا، ترجمه دائود جینگ و فصلهای درون در آیین دائو، ترجمه بخشهایی از اوستا و ترجمه های عهد عتیق و عهد جديد و حتی می خواهم بگویم ترجمه خود آقای پیروز سیار از کتابهای قانونی ثانی، هیچ کدام از اینها به گمان من اصلا قابل قیاس نیست با این ترجمه ای که اخیرا از عهد جديد انجام داده اند. در واقع نمونه یک کار خوب که اگر چه نام ترجمه بر خود دارد، ولی واقعا یک تحقیق به تمام معنای کلمه است


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *