ترجمه ادبی از منظر زبان و فرهنگ مقصد

از دیرباز دو روش عمده در ترجمه ادبی وجود داشته است. این دو روش که تحت عناوین مختلف از جمله لفظ گرا و معنی گرا شناخته می شوند، رقیب یکدیگر بوده و در هر مقطع تاریخی یک روش بر روش دیگر غلبه داشته است. امروزه نیز با افزایش حجم ترجمه ادبی در جهان و دقیق تر شدن و رونق یافتن مباحث نظری ترجمه، بحث در مورد روش برتر ترجمه با شور بیشتری ادامه دارد. آنچه در تمامی بحث های نظری ترجمه، در گذشته و حال، دیده می شود مغالطه ای است که در زمینه روش ترجمه وجود دارد. هدف این مقاله روشن کردن این مغالطه و ارائه تعریفی عینی و عام از روش ترجمه ادبی است


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *