ترجمه های ارسالی خوانندگان

تقریبا از ابتدای انتشار مترجم، خوانندگان عزیز ترجمه های ذوقی خود را برای چاپ در مجله برای ما ارسال کرده اند. ما هم منتخبی از این ترجمه ها را با ویرایش یا بدون ویرایش چاپ می کردیم تا جایی که به دلیل حجم زیاد مطالب ارسالی اعلام کردیم که دیگر ترجمه های خوانندگان را چاپ نمی کنیم. اما خوانندگان عزیز همچنان به ارسال ترجمه های خود ادامه می دهند و بی مبالغه هفته ای نیست که ۵ نامه به دفتر مجله نرسد. البته ترجمه های ارسالی از یک سنخ نیستند. برخی از کیفیت بهتری برخوردارند و برخی دیگر اولین تجربه های دانشجویی است که نویسندگانشان مایلند ما آنها را ویرایش و چاپ کنیم.بدین جهت بر آن شدیم تا دوباره بخشی از مجله را به چاپ ترجمه های خوانندگان اختصاص بدهیم با این توضیح که: اولا مجبور به گزینش از میان ترجمه های ارسالی هستیم و چون برای ما امکان ویرایش ترجمه ها و ارسال آنها با پاسخگویی به تک تک نامه های خوانندگان عزیز نیست همین جا از این دسته از خوانندگان عزیز عذرخواهی می کنیم. ثانيا عین ترجمه ها را می آوریم هر چند که ممکن است گاه توضیحی در پانویس اضافه کنیم. نکته آخر این که از خوانندگان عزیز انتظار داریم به ترجمه های چاپ شده به چشم انتقادی بنگرند و آنها را نمونه های عالی و بی غلط تصور نکنند و تا حد امکان از ارسال ترجمه شعربه شعر خودداری نمایند


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *