فهرست پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه ترجمه

ترجمه شناسی دانشی میان رشته ای است که با به وام گرفتن ابزارهای مطالعه خود به ویژه از زبانشناسی، جامعه شناسی و روانشناسی سعی دارد توصیفی عینی از مراحل مختلف این فرایند پیچیده ارائه نماید. از زمانی که جاحظ در میان مسلمانان به بررسی نظری ویژگی های ترجمه پرداخت بیش از هزار سال می گذرد و ظاهرأ قدمت بررسی های نظری درباره ترجمه در غرب نیز دست کم به پانصد سال پیش و به مطالعات اتین دوله در این زمینه باز می گردد. این تحقیقات به ویژه در دهه های اخیر رونق چشمگیری یافته تا جایی که نظریه های بسیاری در باب ترجمه از سوی صاحب نظران این حوزه ارائه شده و بسیاری از دانشگاههای معتبر نیز رشته ترجمه شناسی را برای علاقمندان دایر نموده اند. در ایران هم مطالعات متعددی در حوزه ترجمه – عمدتا در سایه دستاوردهای زبانشناسی جدید – در قالب کتب، پایان نامه ها، مقالات و سخنرانی ها صورت گرفته که آینده روشنی را برای این شاخه علمی نوید می دهد و امید است با گشایش دوره های تحصیلات تکمیلی ترجمه، از این پس پژوهش های این عرصه بسط و غنای بیشتری یابند.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *