ترجمه از دیدگاه هرمنوتیک

هرمنوتیک هنر یا فن تأویل و تفسیر است. تاریخ هرمنوتیک به روزگار یونانیان باستان باز می گردد. گمان می رود که هرمنوتیک در نتیجه یک ریشه شناسی احتمالا نادرست از نام هرمس خدای پیام آور مشتق شده باشد. هرمنوتیک شکل گیری حوزه مشخصی از نظریه جدید است که از دل شیوه تأویل کتاب مقدس بیرون آمده است. هرمنوتیک خود را وامدار آثار فردریش اشلايرماخر، مارتین هایدگر و گادامر می داند. هرمنوتیک رمزگشایی می کند یا در رؤیای رمزگشایی حقیقت یا مبدأیی است که از بازی نظم و نشانه ها می گریزد


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *