دیدگاهی درباره ترجمه

به باور من ترجمه هنر نیست، فن است، صنعت است. علم است و تخصص. اما صد البته که ترجمه فنی است که نیاز به فرهنگ و سواد و شعور دارد، صنعتی است که ذوق و قریحه و عشق طلب می کند و علم و تخصصی است که لازمه اش انضباط و درک کامل لحن و سبک نوشتار اصلی می باشد. با این همه چرا باور دارم که ترجمه هنر نیست؟ زیرا برگردان خلاقیت دیگری، هر قدر هم که استادانه انجام گیرد. باز آفرینی است و نه آفرینش. باز آفرینی هم هنر نیست، امانت داری است به علاوه تمام صفات برشمرده در ابتدای جواب. به امانت داری در ترجمه اعتقاد دارم بی آنکه مقصودم ترجمه واژه به واژه باشد که دیده ایم و می بینیم که گاه – به ویژه در دیالوگ – تا چه حد مضحک از کار در می آید. در اینجاست که تسلط به زبان مبدأ و مقصد مسلما کافی نیست و آشنایی با فرهنگ و ادبیات هر دو زبان ضروری است


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *