من تنها نیستم

نویسنده این سطور سه سالی می شود که به طور جدی به تألیف یک فرهنگ جدید فارسی – انگلیسی مشغول است و مشغله های دیگر خود را به تدریج کنار نهاده است. دوستانی که از این موضوع مطلع می شوند همه با تعجب می پرسند تنها؟، و جواب می شنوند بله، تنها. آنان به حق انتظار دارند که تألیفی از این دست به صورت تیمی انجام بگیرد نه به صورت فردی، و حتما فکر می کنند اگر کار گروهی باشد نتیجه بهتری گرفته خواهد شد. من هم معتقدم که در شرایط آرمانی کار گروهی، با پشتیبانی مالی خوب و با استفاده از همکاران شایسته و با مدیریت بالا حتما می تواند نتایج بسیار نیکویی به بار آورد، و بهترین دایرة المعارف ها و فرهنگ های اروپایی و آمریکایی همه ثمره کار دسته جمعی هستند.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *