ترجمه جملات ساده و سبک سخن

ترجمه جملات ساده متشکل از کلماتی که در زندگی روزمره به کار می رود کاری است که ظاهرا همه دانشجویان رشته زبان خود را قادر بر آن می بینند. با این حال بسیار دیده ایم که دانشجویان، به رغم تعدد سليقه جملات ساده را مثل هم ترجمه می کنند، انگار که در برابر آن جمله بجز همین یک ترجمه امکان پذیر نیست و نوشتن جمله فارسی دیگری را در برابر آن دشوار می بینند. این دشواری علل مختلفی دارد که به نظر مهمترین آنها عبارت ست از ۱) گرفتار آمدن مترجم در ساختار های دستوری جملات زبان مبدأ، ۲) تسلط نداشتن مترجم به نوشتن جملات فارسی مختلف؛ ۳) آشنا نبودن مترجم با سبک سخن نويسنده. نباید فراموش کرد که در ترجمه جملات مرکب و پیچیده نیز همین مشکل وجود ندارد، ولی در این مقاله به صحبتی کوتاه درباره ترجمه جملات ساده و لزوم رعایت سبک نویسنده در آنها اکتفا شده است


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *