تعادل در ترجمه

این نوشتار نخست به پاره ای از دیدگاه ها نسبت به ترجمه اشاره می نماید و سپس به برشمردن چالش هایی که فراری نظر به تعادل در ترجمه قرار دارد می پردازد. سرانجام با نگاهی به پیچیدگی فرایند ترجمه و با تاکید بر نیاز به توجه به تمامی ابعاد این فرایند از جمله جنبه های زبان شناختی، معناشناختی، کاربردشناختی، فرهنگی و زیبایی شناختی و هنری پیشنهاداتی برای تلفیق دیدگاه های صرف علمی ترجمه و رویکردهای هنری ارائه می نماید


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *