یادی از شادروان نصرت الله رئیسی مترجم فرهنگ های مصور آکسفورد دودن

خبر درگذشت تأسف آور مترجم پرتوان، زحمتکش و با ذوق خوزستانی استاد نصرت الله رئیسی چندان هم ناباورانه نبود. آخر کسی در منگنه دردهای عمیق و جانکاه مثل دردهای رئیسی گیر کرده باشد و در حالت عادی جان را تسلیم کند. نصرت در دوران نوجوانی شیفته افکار و اندیشه های چپ وطنی و مجادلات سیاسی شد، و در دوران جوانی وارد ماجراهای فکری، سیاسی و فرهنگی رایج در کشور گردید و تا توانست ترجمه کرد. در فردای انقلاب و زمانه پرکاری و صیقل دادن استعدادهای پر مایه خود به علت طبع نقاد و صراحت لهجه خود از آموزش و پرورش اخراج شد، و بعد تا توانست نوشت و ترجمه کرد. بعدها نیز بنا به ضرورت گذران زندگی و علی رغم نازکی طبع چند سالی در یک کارگاه تعمیر رادیو و تلویزیون به انجام کارهای تعمیراتی پرداخت که الحق در این زمینه استاد بود و باز هم تا توانست ترجمه کرد.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *