کارکردگرایی در ترجمه

۱. مقدمه
امروزه در حوزه مطالعات ترجمه، کارکردگرایی (functionalism) را مکتبی نو به حساب می آورند. کارکردگرایی اصطلاحی عام است که به تعدادی نظریه درباره ترجمه اطلاق می شود. این نظریه ها در جزئیات با هم تفاوت هایی دارند، اما وجه مشترک آنها این است که بر نقش یا کارکرد متن ترجمه شده در فرهنگ مقصد تأکید دارند.
کارکردگرایی نه در مقام نظر نه در مقام عمل مفهوم جدیدی نیست. مکتب کارکردگرایی در ترجمه در دهه ۷۰ در آلمان نضج گرفت، اما در طول تاریخ ترجمه بسیاری از مترجمان، لااقل در ترجمه برخی انواع متون، کوشیده اند روان ترجمه کنند و رنگ و بوی متن اصلی را از ترجمه بزدایند و ترجمه را به مثابه متنی مستقل به خواننده عرضه کنند. دلیل این رویکرد به ترجمه یکی آن است که مترجم در عمل گاه مجبور است از پای بندی بی قید و شرط به نویسنده و شیوه بیانی او عدول کند و با ملاحظه خواننده ترجمه، متن را به زبانی روان و قابل فهم برای او بنویسد.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *