کاربرد کاربری

در شماره بیست و هشتم آن نشریه (زمستان ۷۷) مطلبی با عنوان  کاربری و کاربرد به قلم مترجم گرانمایه آقای عبدالله کوثری به چاپ رسیده است. ایشان در پایان، بزرگوارانه خواهان استدلال مخالفان احتمالی نظر خود شده بودند. نوشته زیر توضیحی است در باب آن مطلب.
در مورد واژه کاربری آقای کوثری دو بحث را مطرح کرده اند: یک بحث صوری و یک بحث معنایی. در بحث صوری، شکل مصدری درست ترکیب کار بردن  و در بحث معنایی، معنای صحیح واژه use را واژه کاربرد دانسته اند.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *