تغییر بیان در ترجمه

موضوع بحث این جانب تغییر بیان است. قبل از طرح موضوع لازم است مقدمه ای در باب اهمیت موضوع بگویم. در پایان نیز نتایج کلی به دست آمده از این بحث را فهرست وار بیان خواهم کرد. نخست مقدمه بحث. سه دسته از کسانی که با ترجمه سر و کار دارند، یعنی مدرس ترجمه، مترجم و منتقد ترجمه، چون موضوع کارشان ترجمه است نیاز مشترکی دارند و آن نیاز به شناخت ماهیت ترجمه است. به عبارت دیگر این سه گروه برای این که در کارشان توفیقی حاصل کنند باید تعریفی از ترجمه داشته باشند. مدرسین ترجمه معمولا بر اساس تصور نسبتا خشک و ساده ای که از مفاهیم پایبندی، دقت و تعادل (equivalence) دارند، صرف نظر از نوع متن، خواننده متن و هدفی که متن برای آن ترجمه می شود، روش تحت اللفظی را مبنای آموزش خود قرار میدهند و دانشجویان نیز معمولا با همین روش خو می گیرند و در زندان لفظ محبوس می شوند. مدرسین ترجمه معمولا بجای توضیح عوامل دخیل در انتخاب روش و توضیح معیارهایی که مترجمان خوب به کار می گیرند کار ترجمه را به سطح قوانين تنزل می دهند.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *