در اهمیت ترجمه اسناد

در چند ماه گذشته که عملا به جرگه مترجمان رسمی وزارت دادگستری پیوسته ام، از نزدیک با ویژگیهای متونی که موضوع ترجمه رسمی قرار می گیرند و با مشکلات ترجمه این متون آشنا شده ام. در این زمینه حرف برای گفتن بسیار است. اسناد و متون حقوقی اصطلاحات و زبان خاص خود دارند. هر چند بخش اعظم این اصطلاحات معادلهایی نظیر در زبان انگلیسی دارند، برخی اصطلاحات وابسته به فرهنگ هستند. در هر دو مورد، کار یافتن معادل و نیز دست یابی به زبان خاص حقوقی و اداری و رسمی به صورتی که ترجمه اگر نه زیبا، قابل قبول به نظر برسد، کار ساده ای نیست. لذا از مترجمان رسمی کشور که بی تردید تجارب ارزشمندی در زمینه ترجمه رسمی دارند دعوت میکنیم تجارب خود را در قالب مقاله برای ما بفرستند تا همکاران آنها و نیز دانشجویان درس ترجمه اسناد و مکاتبات رسمی رشته تربيت مترجم از این تجارب بهره مند شوند. در این شماره آقای باقر آمیرزاده، مترجم رسمی شیراز فتح باب کرده و مقاله ای برای ما فرستاده اند که از نظر تان می گذرد.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *