نقد ترجمه ایران

چنانکه خوانندگان عزیز مطلع هستند، از چند شماره قبل بخشی تحت عنوان “نقد ترجمه” در مترجم باز کرده ایم. هدف ما به طور خلاصه هم معرفی ترجمه خوب و هم دفاع از حقوق خواننده ترجمه است. در انجام این کار کوشیده ایم از شیوه مذموم برخی مجلات پرهیز کنیم به طوری که زبان نقد تا حد امکان زبانی غیرشخصی، آموزشی و راهگشا باشد. البته اذعان داریم که نقدهای چاپ شده نه یکدست بوده و نه همیشه مطلوب، با این حال معتقدیم که این نقدها در دراز مدت راه نقد ترجمه را هموار خواهد کرد.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *