ترجمه ای از دوران قاجار

یکی دیگر از مترجمان دوران قاجار ابوالقاسم خان قراگوزلو، ناصرالملک (۱۲۸۲-۱۳۴۶ه ق /۱۳۰۶ ه ش) است. او که تحصیل کرده آکسفورد بود در نمایشنامه از شکسپیر را به فارسی ترجمه کرده است. اتللو و بازرگان ونیزی. این دو ترجمه نخستین بار به همت پسر او حسینقلی قراگوزلو در سال ۱۳۳۷ ه ق در پاریس منتشر شد و انتشارات نیمای اصفهان آن را در سال ۱۳۴۶ دیگر بار متشر کرد.حسینقلی قراگوزلو در مقدمه این کتاب چنین نوشته است:

مرحوم ابوالقاسم خان ناصرالملک پس از تصدی نیابت سلطنت در سال ۱۲۹۳ شمسی به سن ۵۸ سالگی عازم اروپا گردید. شبی در حضور جمعی از دوستان که نزد ایشان گرد می آمدند و از هر دری سخن می راندند، صحبت از شاعر انگلیسی ویلیم شکسپیر به میان آمد و یکی از حضار اظهار نمود که ترجمه منظومات و نقل معانی و عبارات آن شاعر شهیر به زبان فارسی امکان پذیر نمی باشد. ناصرالملک با این عقیده موافق نبود و از راه آزمایش و تفنن در صدد برآمد چند سطر از یکی از آثار آن نویسنده را ترجمه نماید و بدین منظور تصادفا نمایشنامه اتلو انتخاب گردید. تفریح یک شب و ترجمه چند جمله ایشان را بر آن داشت که تمام داستان را به فارسی در آورد و به فاصله چند سال بر اثر اصرار دوستان به ترجمه بازرگان وندیک پردازد.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *