«چندم» به انگلیسی

یکی از خوانندگان مترجم پرسیده اند “چندم” به انگلیسی چه می شود؟ این یک پرسش قدیمی است که بعضی آدم های زرنگ برای آزمایش انگلیسی دانی مدعیان، با قیافه به ظاهر معصوم و در دل خندان می پرسند. یک شکل دیگر آن مطرح ساختن این سؤال است: “روزولت چندمین رئیس جمهور امریکا بود؟” را چگونه می توان به انگلیسی برگرداند؟

پاسخ ساده البته این است که معادل دقیق “چندم” یا “چندمین” را انگلیسی زبان ها ندارند و زبان خودمان در این مورد از زبان انگلوساکسون ها پیش است. فرهنگ بزرگ فارسی – انگلیسی حییم، که مفصل ترین فرهنگ نوع خود به شمار می رود، مدخل “چندم” یا “چندمین” را ندارد. فرهنگ فارسی – انگلیسی آریان پور هم همین طور.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *